Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Yhteystietomme

Lakiasiaintoimisto Nislaw

Tutustu pääsivustoomme: http://www.nislaw.fi/

S-posti: toimisto@nislaw.fi

Puh. 044 7058940
 
Törnintie 1 as 1, 21530 Paimio

 

Etämyynnin ennakkotiedot

 

Lakipalveluiden tarjoaja:

Lakiasiaintoimisto Nislaw (jäljempänä Toimeksisaaja)

Y-tunnus: 2589968-1

 

Postiosoite: Törnintie 1 as. 1

21530 Paimio

Puh: 044 7058940 

toimisto@nislaw.fi

www.nislaw.fi

 

1.       Lakipalveluiden pääominaisuudet:

Asiakas tilaa Internetin kautta juridisen asiakirjan (tässä avioehtosopimus tai testamentti), jonka sisältö perustuu asiakkaan lomakkeella tai myöhemmin puhelimitse tai sähköpostilla antamiin tietoihin. Ennen toimeksiannon suorittamista asiakkaaseen ollaan yhteydessä joko sähköpostitse tai puhelimitse, jossa varmistetaan hänen tahto sitoutua toimeksiantoon. 

 

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä tapauksessa myös molempia puolisoita. 

 

2.       Hintatiedot

Palveluiden hinta perustuu voimassa olevaan avioehto.info:ssa ilmenevään hinnastoon tai palveluntarjoajan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan hintaan. 

 

Hinta sisältää asiakkaan antamien tietojen läpikäynnin puhelimitse/s-postitse sekä mahdollisten muutosten ja lisäysten tekemisen. Tämän jälkeen asiakirja laaditaan lopulliseen muotoonsa. Valmis asiakirja lähetään Asiakkaan s-postiin tai postiosoitteeseen. Asiakas vastaa asiakirjan allekirjoittamisesta ja todistajien hankkimisesta sekä mahdollisesta rekisteröinnistä. Asiakkaan tulee antaa Toimeksisaajalle riittävät ja oikeat tiedot.

 

3. Maksuehdot

Maksuehtona on 14 päivää asiakirjan toimituksesta asiakkaalle tai laskun antamisesta. 

4. Toimitus ja tilausvahvistus

 

Tilausvahvistus lähetään asiakkaalle heti sen jälkeen, kun toimeksiantosuhde Asiakkaan ja Toimeksisaajan välillä on syntynyt.

 

5. Kuluttajan peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain 6 luvun 12 §:n mukainen peruuttamisoikeus on voimassa 14 päivää sopimuksen tekemisestä, eli tässä tapauksessa lomakkeen lähettämisestä. Jos tilaaja peruuttaa sopimuksen, tältä saa kuluttajasuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan vaatia korvausta sellaisesta palvelusta, jonka toimeksisaaja on sopimuksen mukaisesti tosiasiallisesti suorittanut ennen peruuttamista.

 

6. Oikeussuojakeinot

Tilaajalla on mahdollisuus tehdä valitus Kuluttajariitalautakuntaan:

Kuluttajariitalautakunta

PL 306, 00531 HELSINKI

 

7. Vastuunrajoitus, varaumat ja ohjeita

 

Lakiasiantoimisto Nislawin, sen aputoiminimien (Lakikaari ja Dapital) ja sen henkilökunnan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään 200 000 euroon, joka on tämän hetkisen vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä.

Toimeksisaajan vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu ainoastaan välittömiin vahinkoihin.

Toimeksisaaja ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu, toimeksiantajan oikeudenomistajille tai velkojalle tai muulle kolmannelle taholle tai henkilölle, ellei Suomen lain pakottavista säännöksistä muuta johdu.

Jos Lakiasiaintoimisto Nislaw -yritys myydään tai sen yhtiömuoto vaihdetaan toiseksi, siirtyvät kaikki sen velvoitteet (sopimus,vahingonkorvaus, perusteettoman edun palautus)uudelle omistajalle tai yhtiölle kokonaisuudessaan. 

Avioehtosopimus laaditaan Suomen lain ja Suomen aviovarallisuussuhteiden mukaan. Toimeksisaaja ei vastaa vieraan valtion lainsäädännön tuntemisesta, eikä siten vastaa myöskään mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi siitä, että avioehtoa ei hyväksytä toisessa valtiossa tai avioehdon vaikutukset ovat erilaiset toisessa valtiossa taikka muusta sellaisesta seikasta mikä johtaa siihen, ettei vieraan valtion lainsäädännön perusteella tehtävät ratkaisut johda osapuolten haluamaan lopputulokseen. Asiakkaan tulee selvittää vieraan valtion lainsäädännön sisältö paikallisilta asiantuntijoilta sekä ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin haluttujen vaikutusten aikaansaamiseksi. Vieraan valtion lainsäädäntöä on aiheellista selvittää erityisesti silloin, kun omaisuutta sijaitsee ulkomailla, puoliso tai puolisot oleskelevat tai asuvat ulkomailla,  taikka silloin, kun puolisoilla on eri kansallisuus. Asiakkaan tulee saattaa omaisuuden jakamista koskevat kysymykset ratkaistavaksi Suomessa tai Suomen lain mukaan sekä mahdollisessa riitatilanteessakin pyrkiä noudattamaan avioehdon tavoitteita ja vaikutuksia.